วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ดอกกาสะลอง

ดอกกาสะลอง

    ปีบหรือกาสะลองเป็นไม้ที่ขี้นทำเนียบไม้หอม ถึงทรงต้นไม่น่าประทับใจแต่ ถ้าใครได้กลิ่นแล้วก็ต้องหลง ไหลทุกคน ในความคลาสสิก ของกลิ่นหอมที่น่าชื่นชม

เคยได้ยินเรื่องเล่าว่า ดอกปีบ...เป็นสัญลักษณ์ของพยาบาล เนื่องจากเป็นไม้ที่มีคุณประโยชน์มากมาย
     สีขาวของดอกปีบ... เปรียบเสมือนชุดสีขาวของพยาบาล กลิ่นหอมของดอกปีบ... เปรียบเสมือนคุณงามความดี ของวิชาชีพพยาบาล ที่ฟุ้งกระจายให้คนทั่วไป ได้สัมผัสและชื่นชม
    "ดอกปีบสีขาว" เป็นดอกไม้ที่ใช้เป็นสัญลักษณ์ ของผู้หญิงหมวกขาวครับ มีอะไรหลายๆอย่างในดอกปีบ ที่คล้ายคลึงกับวิชาชีพพยาบาล ชาวสีขาวยังเชื่ออีกว่ารูปทรงคล้าย "แตร"ของดอกปีบ จะช่วยขจรขจายความดีงามของวิชาชีพ ให้ฟุ้งกระจายไปไกลแสนไกล
     คนไทยโบราณเชื่อว่า บ้านใดปลูกต้นปีปไว้ประจำบ้านจะทำให้เก็บเงินเก็บทองได้มาก เพราะ ปีป คือ ภาชนะที่ใช้ในการ บรรจุของ ดังนั้นคนไทยโบราณเรียกภาชนะใส่ของที่มีค่าว่า ปีปเงิน ปีปทอง นอกจากนี้ยังเชื่ออีกว่าสามารถทำให้มีชื่อเสียง โด่งดัง เพราะปีปมีลักษณะแข็งและโปร่ง เวลาเคาะหรือตีจะเกิดเสียงดังไปไกล เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านและผู้อาศัย ควรปลูกต้นปีปไว้ทางทิศตะวันตกผู้ปลูกควรปลูกในวันเสาร์ เพราะโบราณเชื่อว่า การปลูกไม้เพื่อเอาคุณ ทั่วไปให้ปลูกในวันเสาร์ ถ้าจะให้เป็นมงคลมากยิ่งขึ้น ผู้ปลูกควรเป็นผู้ที่เกิดในวันจันทร์ เพราะ ปีปเป็นดอกไม้ประจำของนางโคราคเทวีซึ่งเป็นนางประจำวันจันทร์ในธิดาของพระอินทร์ นอกจากนี้ถ้าหากผู้อาศัยในบ้าน เกิดในวันจันทร์ด้วยแล้วก็จะเป็นศิริมงคลมากยิ่งขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น